Firmy oparty dzięki crowdfundingu - w jaki sposób to działa?

Crowdfunding wciąż jest procesem stosunkowo nowym w Polsce. W skali świata zjawił się stosunkowo wcześniej, zyskując błyskawicznie sporą popularność. Mówiąc ogólnie polega na wspieraniu finansowo różnych projektów za pośrednictwem sieci WWW.

crowdfunding ikonografika
Autor: Rocío Lara
Źródło: http://www.flickr.com
Sieć WWW jest bowiem obecnie bardzo popularnym i chętnie wykorzystywanym środkiem przekazu. Użytkownicy Internetu stanowią bardzo liczną masę, która może osiągnąć bardzo dużo przy odpowiednim nakładzie wysiłku. Istota crowdfundingu przejawia się w jak największej liczbie osób, które postanowią wesprzeć konkretny cel. Kwoty wysyłane przez użytkowników są bardzo różne, bywają symboliczne. Istotne, by na dany cel wpłaciło jak najwięcej ludzi. Na stronach crowdfundingowych twórca określonego przedsięwzięcia określa czas, w jakim ma miejsce finansowanie określonej rzeczy. Celem jest zebranie danej kwoty w wyznaczonym czasie.

Projekty wspierane z użyciem crowdfundingu

Praca zespołowa
Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com
Crowdfunding to rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie bardzo różnych celów. Na takich witrynach jak polskie indiegogo udzielają się rozmaici ludzie, część z nich jest na przykład artystami, którzy pragną zrealizować swoje dzieła z wykorzystaniem crowdfundingu.

Nierzadko bywa tak, że tą metodą muzycy próbują zgromadzić środki finansowe na nagranie debiutanckiego albumu i tylko w ten sposób może im się to udać. Na portalach tego typu można znaleźć też projekty w kwestii chęci utworzenia swojego biznesu przez niektóre osoby. Jest również spora część przedsięwzięć opierających się na zagranicznych podróżach, na które gromadzone są środki.

Crowdfunding w Polsce


Jak już zostało wspomniane w Polsce finansowanie internetowe jest zjawiskiem stosunkowo nowym, lecz ulega prężnemu rozwojowi. W obrębie państwa bardzo wielu osobom udało się do chwili obecnej osiągnąć zamierzone cele i spełnić pragnienia dzięki finansowaniu społecznościowemu. Na polski crowdfunding składa się zestaw stron internetowych, zarówno ogólnych, jak i takich, które są typowo przeznaczone do konkretnej dziedziny - rodzimy portal crowdfundingowy. Istnieją więc strony dotyczące tylko projektów artystycznych, jak również te, które dotyczą działalności charytatywnej. Z najbardziej znanych stron tego typu korzysta kilka tysięcy użytkowników.