Czym jest oświetlenie awaryjne, jaką rolę pełni i jak się je projektuje.

W różnego rodzaju obiektach i budynkach bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo. Między innymi duży nacisk jest kładziony na ochronę przeciwpożarową, a także dobre oznakowanie dróg ucieczki.

Jednym z istotniejszych systemów przy takiej ochronie jest awaryjne oświetlenie, po niemiecku nazywane sicherheitsbeleuchtung. Pomimo że najczęściej nie jest widoczne, to pełni bardzo istotną rolę, jeśli coś dzieje. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie właściwej widoczności w środku w przypadku, jak coś będzie się działo z głównym zasilaniem. A taka sytuacja będzie miała miejsce na przykład przy pożarze, kiedy często odłączenie prądu to jedna z podstawowych rzeczy jaką się wykonuje. Lecz takie awaryjne oświetlenie może się również przydać w sytuacjach, gdy z jakiegoś innego powodu główne zasilanie zostanie odcięte.

oferta

Autor: Liebherr
Źródło: Liebherr
Przepisy określają dość szczegółowo, jaką specyfikację powinno mieć tego typu zasilanie, i każdy notbeleuchtung hersteller, czyli jego producent powinien się ich trzymać. Zasilanie awaryjne według tych przepisów podzielić można na trzy najważniejsze rodzaje, to znaczy oświetlenie (lumina) drogi awaryjnej, strefy otwartej i strefy podwyższonego ryzyka. Instalacja taka zostać musi zrealizowanaprzez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, a jej dopuszczenie do użytku uwarunkowane będzie wcześniejszymi dokładnymi testami.

Dodatkowo co pewien okres czasu musi ona przejść badania kontrolne, podczas których jest kompleksowo sprawdzana. Przy jej projektowaniu należy współpracować z osobą zajmującą się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, przez co wszystko będzie stanowiło jedną spójną całość.