Czym okazuje się być świadectwo wzorcowania i gdzie posiada ono swoje zastosowanie?

Czy wiesz, dlaczego jest wiadome, iż jeden kg to akurat jeden kg? Więc wzorzec 1 kg znajduje się w skarbcu Między krajowego Biura Miar i Wag w Sevres niedaleko Paryża.

wodomierz

Źródło: flickr.com
Dobitnie jest ich w tamtym miejscu 6 i od 1889 roku został wyjęty zaledwie trzykrotnie.
Polska zakupiła swą kopię wzorca 1kg w 1951 roku i z tego miejsca pobrana została jego nazwa – „51”. A skąd wiadomo, iż 1 kg to akurat 1 kilogram? Więc wzorzec był wytworzony, jak to zostało wspomniane uprzednio, w Biurze Miar i Wag, czyli poprzez naukowców w rządowym instytucie. Jego duplikaty natomiast mają tzw. świadectwo wzorcowania, zatem dyplom potwierdzający fakt, iż z takiego narzędzia można korzystać jako ze wzoru. Takie świadectwo wzorcowania zawiera rezultaty tak zwanego skalowania przyrządu pomiarowego oraz poświadczający, że wzorcowany instrument spełnia zdefiniowane wymogi pomiarowe. Należałoby wspomnieć, że świadectwo wzorcowania to jeden z fundamentalnych dokumentów, które zezwalają na zachowywanie tak zwanej jedności pomiarowej.
świadectwo wzorcowania

Autor: Sony
Źródło: Sony
Innymi słowami, gdyby nie świadectwo wzorcowania, jakie powinny posiadać wszelcy producenci różnorodnych wag, w praktyce jeden kg znaczyłby dla różnych osób coś całkowicie odmiennego.

Jeśli chcesz poznać dokładniej informacje na prezentowany temat, to zobacz w tym miejscu praktyczne źródła, zawierające dodatkowe newsy.

A wszakże często od ciężaru zależy koszt jakiegoś produktu. Czy to w jakimś sklepie czy to na poczcie przy wysyłaniu przesyłki. Jak się więc okazuje, świadectwo wzorcowania to bardzo ważny dokument również dla osób nieświadomych tego faktu.

Naturalnie analogiczne świadectwo wzorcowania powinny mieć także odmienne ogólnie popularne miary czy narzędzia. Dla przykładu co mogłoby być, gdyby liczniki w pojazdach nie były skalibrowane wg identycznego wzoru?