Dyferencjamiędzy stycznikami a przekaźnikami

Stycznik niezwykle często zostaje pomylony z przekaźnikiem. Nie powinniśmy się dziwić– prawodziałaniatychsprzętów jest całkiempodobna.

maszyny - odbicie

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com
styczniki

Autor: touch and see
Źródło: http://www.flickr.com
Specjalistyczne załączenie umożliwiaprzekazywaniesygnału. Takimbodźcemmoże być na przykład prąd lub napięcie.

Stycznikiróżnią się jednakżewysoce od przekaźników. W tym przypadku zużywa się jednak systemy silnoprądowe, natomiast przekaźniki bazują na systemach niskoprądowych lub o wartościwynoszącej zero jakie wybrać styczniki. Uniwersalna definicja styczników nie jest skomplikowana. W sferzenarzędzi o takich właściwościach, stycznikito elektroniczne łączniki, jakich zadaniem jest załączanie lub wyciszaniebodźca prądowego lub napięciowego w jednym lub większejilościsystemów zamkniętych. Stycznik uposażony jest w cewkę, którapozwala nafachowenadzorowanienarzędziem. Stycznikiużytkuje się w układach zamkniętych o mocnym obciążeniu. Należydoprecyzować – każdy stycznik może działać niczym przekaźnik, natomiast przekaźnik nie zawsze jest stycznikiem. Stycznikiuposażone są ponadto w styki pomocnicze stycznik.

Frapuje Cię kwestia podnoszona w tym tekście? Poznaj oprócz tego również inne podobne materiały – po prostu wejdź tu.

Jaki jest ich istotny cel zastosowania? Styki pomocnicze wykonują podtrzymanie dla przycisków załącz, blokują inne Urządzenia technologiczne, zamykają lub wyłączają swój obwód sterowania, służą dla obwodu sygnalizacji. Podsumowując, stycznik to układ, jakiumożliwia łączyć zdalnie trójfazowe obwody.

Oprócz styczników prądu przemiennego stosowane są takżesystemybazujące na prądzie stałym. Cechują się napędem elektromagnesowym lub pneumatycznym. Takie styczniki stosuje się w komunikacji tramwajowej, kolejowej lub akumulatorowej (czyli takiej, która napędza między innymi wózki).