Elektroniczny bieg faktur jako gwarancja zgodnego prowadzenia sekretariatu.

Faktura jest jedynym z ważniejszych dowodów w firmach także instytucjach. Faktura jest specjalnym dokumentem wymagającym adekwatnego i skutecznego wystawiania. Zwyczajowy krążenie faktury może skutecznie burzyć pracę w firmie, chociażby ze względu na zatracenie dokumentu, bądź losowe dewastacja. Firmy użytkujące papierowy cyrkulację faktur zakupu ,powinny go zamienić skanowaniem oraz elektronicznym obiegiem.

list

Autor: Nicole Beauchamp
Źródło: http://www.flickr.com

Przyniesie to spore oszczędności także obniży ilość popełnianych omyłek przy obliczaniu tych faktur. Wielokrotnie faktury wnikają do sekretariatów czy też oddziałów biznesowych zakładu gdzie są opisane przez osoby i później są przekazywane do działu księgowości, gdzie zachodzi ich księgowanie także płatność.Nawet jeśli faktura dotrze na początku do komórki rachunkowości, dodatkowo musi zostać opisana i potwierdzona przez wydział przedmiotowy. Papierowy obieg powoduje, że faktury (sprawdź naszą propozycję) giną, bywają zbyt długo trzymane, muszą kilka razy kursować po przedsiębiorstwie. W obecnych czasach duże firmy powinny przejść na elektroniczny obieg faktur.

Jakie zalety przynosi firmom skanowanie i elektroniczny obieg faktur?

Przede wszystkim oszczędności. Pierwsze oszczędności można już dostrzec w firmach otrzymujących od 5 tys. faktur wzwyż rocznie już po pół roku. Zamiana obiegu papierowego na obieg elektroniczny faktur przynosi pożytek dla wszystkich działów uczestniczących w tym procesie, np. skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów obsługi faktur; minimalizacja operacji manualnych; obniżenie liczby błędów; zminimalizowanie odsetek z tytułu spóźnionych płatności; pełny wgląd do historycznych danych. Oto efektywne rozwiązania dla ciebie – http://www.efematic.pl/410/544a41cf7312f___flickr_8000143395.jpg|R|W=190]Zyski dla zakładów wprowadzających elektroniczny obieg faktur:

– pomniejszenie nakładu pracy koniecznego na obsługę faktury w firmie,- usprawnienie rejestracji pism w wyniku eliminacji papierowego obiegu faktury,- stały monitoring terminowości transferu faktury,- egzekwowanie przez system procedur powiązanych z akceptacją faktury,- jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności do danej osoby zdefiniowanej w procesie.