instalacja elektryczna właściwa dla zasilanych urządzeń

Cechy techniczne instalacji elektrycznych w obiektach powinny być takie, aby gwarantowały niezawodną dostawę energii elektrycznej o parametrach technicznych, określających jakość energii należytych dla zasilanych sprzętów.

Projektowanie instalacji elektrycznych powinno brać pod uwagę to, ażeby urządzenia elektryczne o napięciu roboczym większym od wartości pewnej były zabezpieczone przeciw porażeniowej.
kable elektryczne

Autor: Mussi Katz
Źródło: http://www.flickr.com
Instalacja powinna umożliwiać ochronę ludzi i środowisko przed zanieczyszczeniami, również wydzielaniem drgań, hałasu, temperatury i pola magnetycznego o wartościach i natężeniach większych od granicznych akceptowalnych.

Jeśli będziesz zdania, że zawarte w tym artykule informacje są ciekawe, przeczytaj jeszcze szczegóły w linku poleasingowe komputery. Znajdziesz tam tak samo wartościowe dane.

Winna być zaplanowana i wykonana w taki sposób, żeby w przypuszczanym okresie eksploatacji spełniały wymagania dotyczące mocy zapotrzebowanej i zostawały w pełnej sprawności technicznej, a w odniesieniu do instalacji w obiektach mieszkalnych, także wymagania wypływające z pożądanego komfortu życia domowników.

Projektowanie instalacji elektrycznych dla obiektów przemysłowych winno być tak zaplanowane i wykonane, by było stosunkowo proste ich adaptacja do nowych zadań przy przekształceniu profilu, względnie techniki wytwórczości. Planując gniazda elektryczne należy brać pod uwagę to, że w domu ciągle przybywa narzędzi elektrycznych, dlatego lepiej zaprojektować ich więcej niż pożądanych na daną chwilę, albo pozostawić zaślepione puszki montażowe.

Dzięki nim założenie innego gniazda w razie potrzeby nie będzie stanowiła większego problemu. Najwięcej gniazd elektrycznych koniecznych jest w kuchni, ponieważ tu jest najwięcej narzędzi zasilanych prądem.