Jak funkcjonuje centrala telefoniczna? Z jakich podzespołów jest złożona?

Mamy całą masę urządzeń, jakich nie widzimy na co dzień, a mają one bardzo ważną rolę. Funkcjonują one poniekąd „w tle” zapewniając bezawaryjną pracę wielu różnego rodzaju urządzeniom.

centrala telefoniczna

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Poniżej przedstawimy zespół urządzeń, który umożliwia niezakłóconą komunikację przez telefon.
siemens

Autor: Ingo
Źródło: http://www.flickr.com
Przykład to centrala telefoniczna, która jest złożona z dużej ilości sprzętów pozwalających łączyć się użytkownikom sieci telefonicznej w celu wymiany różnego rodzaju informacji. Zespół takich urządzeń da się podzielić na dwie grupy. Pierwsza to tak zwana grupa komutacyjna pomagająca łączyć ze sobą rozmowy. Z kolei reszta odpowiada za odpowiednią pracę całej centrali. jakość i stopień zaawansowania central może być dość różny, w zależności od tego, w jakich czasach zostały one stworzone. Mówimy tu o technice analogowej i cyfrowej, jaka jest oczywiście nowocześniejsza. W obydwu przykładach inny jest sposób funkcjonowania, lecz również przesyłania informacji.
W takiej grupie sprzętów komutacyjnych znajdują się łącznice telefoniczne. To one są odpowiedzialne za zestawienie ze sobą łączy w ten sposób, by mogło zostać przeprowadzone połączenie. Taka łącznica składa się też z szeregu podzespołów, do których należą między innymi Urządzenia do sterowania, łącza typu abonenckiego oraz międzycentralowe, sieć – budowa serwerowni połączeniowa, jak i linowe wyposażenie. Łącznice sterowane są w sposób ręczny albo też automatycznie. Ten ostatni sposób może być elektroniczny, cyfrowy albo też odbywa się elektromagnetycznie.

To jedynie skrótowy opis objaśniający czym w ogóle jest centrala telefoniczna oraz z jakich podzespołów jest złożona. Dokładniejszy opis z pewnością wymagałby wejścia w dość skomplikowane i techniczne detale.