Czy słyszałeś, że także cywilny pracownik policji ma obowiązek podpisać dokument zakazujący mu ujawniania poznanych na obszarze komisariatu danych? Poza tym funkcjonuje szczególna ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie danych niejawnych, która m.in. określa kwestie prawne powiązane z takimi informacjami.

Ustawa ta definiuje m.in. zasady ochrony informacji niejawnych, reguły ich przetwarzania, sposób działania kontrolnego czy też zasady przeprowadzania szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i reguły działania kancelarii tajnych. System ochrony danych niejawnych jest oparty na paru fundamentalnych normach, jakie są wiążące niezależnie od zmian wprowadzanych w metodach szczegółowych. Opisywana w niniejszym artykule ochrona informacji niejawnych to w rzeczywistości m.in. nadanie niektórym informacjom niejawnym klauzuli „tajne” albo „ściśle tajne”. Mogłoby to wynikać między innymi z konieczności zabezpieczenia przed poważną albo niezwykle poważną szkodą dla RzeczypospolITej Polskiej.

Zaintrygował Cię nasz wpis? To świetnie! Kolejne tak samo zajmujące artykuły dostrzeżesz pod podanym odnośnikiem – tam oczekuje na Ciebie dalszy ciąg.

Dostęp do takich informacji mogłyby posiadać wyłącznie osoby godne zaufania i uprzednio stosownie skontrolowane.

Internet
Nature

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Informacje niejawne to dane, do jakich dostęp wymaga spełnienia określonych warunków. W wymienionej wyżej ustawie z dn.

Dzisiaj prezentujemy ten materiał – jeżeli jest on pomocny też dla Ciebie, to kliknij, a więcej zobaczysz w artykule (http://www.guitarproject.pl/c/132/podstrunnice-lutnictwo.html). Sprawdź, może to także wyda Ci się cenne.

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych wymieniono m.in. takie klauzule tajności: „ściśle tajne” czy „zastrzeżone”. Organizacja zabezpieczenia danych niejawnych oparta jest na paru fundamentalnych regułach, do jakich respektowania są zobligowani adresaci ustawy. Najważniejsze zawarto w art. ustawy. Mówi on, że dane poufne, jakim nadano wyznaczoną klauzulę tajności:

– mogą być udostępnione jedynie osobie uprawnionej,
– muszą być przetwarzane w uwarunkowaniach uniemożliwiających ich bezprawne ujawnienie,
– muszą zostać chronione, stosownie do nadanej klauzuli tajności