Jak w praktyce zapewnia się ochronę dostępu do informacji niejawnych?

Czy słyszałeś, że także cywilny pracownik policji ma obowiązek podpisać dokument zakazujący mu ujawniania poznanych na obszarze komisariatu danych? Poza tym funkcjonuje szczególna ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie danych niejawnych, która m.in. określa kwestie prawne powiązane z takimi informacjami.

Ustawa ta definiuje m.in. zasady ochrony informacji niejawnych, reguły ich przetwarzania, sposób działania kontrolnego czy też zasady przeprowadzania szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i reguły działania kancelarii tajnych. System ochrony danych niejawnych jest oparty na paru fundamentalnych normach, jakie są wiążące niezależnie od zmian wprowadzanych w metodach szczegółowych. Opisywana w niniejszym artykule ochrona informacji niejawnych to w rzeczywistości m.in. nadanie niektórym informacjom niejawnym klauzuli „tajne” albo „ściśle tajne”. Mogłoby to wynikać między innymi z konieczności zabezpieczenia przed poważną albo niezwykle poważną szkodą dla RzeczypospolITej Polskiej.

Zaintrygował Cię nasz wpis? To świetnie! Kolejne tak samo zajmujące artykuły dostrzeżesz pod podanym odnośnikiem – tam oczekuje na Ciebie dalszy ciąg.

Dostęp do takich informacji mogłyby posiadać wyłącznie osoby godne zaufania i uprzednio stosownie skontrolowane.

Internet
Nature

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Informacje niejawne to dane, do jakich dostęp wymaga spełnienia określonych warunków. W wymienionej wyżej ustawie z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych wymieniono m.in. takie klauzule tajności: „ściśle tajne” czy „zastrzeżone”. Organizacja zabezpieczenia danych niejawnych oparta jest na paru fundamentalnych regułach, do jakich respektowania są zobligowani adresaci ustawy. Najważniejsze zawarto w art. ustawy. Mówi on, że dane poufne, jakim nadano wyznaczoną klauzulę tajności:

– mogą być udostępnione jedynie osobie uprawnionej,
– muszą być przetwarzane w uwarunkowaniach uniemożliwiających ich bezprawne ujawnienie,
– muszą zostać chronione, stosownie do nadanej klauzuli tajności