Organizacja patentowa w Warszawie jako dział pomagający w zapisaniu znaku towarowego.

Bardzo ważną z punktu widzenia każdego przemysłowca jest ochrona produktów oraz usług w oparciu o znak towarowy. Znak towarowy daje możliwość ekspresowego poznawania tego towaru lub usługi, jako pochodzącej od konkretnego przemysłowca.

Tym samym identyfikuje on dane produkty lub usługi z tym producentem. Dla wielu wytwórców znak towarowy bywa przesłanką do projektowania rozkwitu danej marki oraz w dalszej perspektywie podtrzymania konkurencyjności swoich produktów lub usług na rynku.

Rejestracja znaku towarowego cena może być dokonana na rzecz firmy i tylko dla produktów będących przedmiotem jego działalności gospodarczej. Rejestrując znak towarowy producent może dobierać pomiędzy procedurą kraju, regionalną (europejską) i międzynarodową.

prawo

Cena rejestracji znaku towarowego może być rozróżniona na opłatę jednorazową i opłatę okresową.Taksa jednorazowa – od poszczególnych czynności podejmowanych w postępowaniu rejestrowym. Podstawową taksą od wniosku o udzielenie prawa ochronnego od trzech klas towarowych wynosi 500 zł (wniosek w formie elektronicznej), 550 zł (wniosek w formie papierowej). Za każdą kolejną klasę dopłacić trzeba jeszcze 120 zł.

Opłata okresowa – za użyczenie pierwszego, dziesięcioletniego okresu ochrony – w zależności od liczby klas towarów, dla oznaczania których ma być stosowany znak towarowy, wynoszą odpowiednio 400 zł lub 450 zł (powyżej 3 klas towarowych).

Wszelkie usługi odnoszące się do znaków i patentów świadczą kompetentnie kancelarie patentowe. Wpisując w wyszukiwarkę temat patent najwięcej fraz wyświetla się nam jako kancelaria patentowa Warszawa.

Prawa autorskie w sieci znaczą, że nie można świadomie wykorzystywać obcych utworów. Kanony z ich korzystania określa Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4. lutego 1994 roku. Właśnie z niej dowiadujemy się, że ochronie podlega „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. znaczy to, że jego kopiowanie, bez zgody autora, jest niezgodne z prawem, a co za tym idzie grozi za to odpowiedzialność karna i cywilna. W pierwotnym przypadku możliwa jest kara grzywny, a także pozbawieniem wolności do 2 lat. Jeśli jednak okaże się, że z tytułu bezprawnie powielania dzieła czerpano gratyfikacje materialne, grozi za to nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Należy pamiętać, że informacje „copyright” lub „wszelkie prawa zastrzeżone” na stronie internetowej nie są wymagane w naszym prawo, a co za tym idzie ich brak nie zezwala na kopiowanie utworów.