Dostęp do obłoku dzieje się przy użyciu kont klienta które pozwalają na skontrolowanie uprawnień wejścia do chmury.

cloud computing

Autor: ecoev
Źródło: http://www.flickr.com
Chmura obliczeniowa tłumacząc z angielskiego: cloud computing. Owy model przeobrażania danych oparty na świadczeniu usług wysłanych przez usługodawcę. Termin chmura określa przenośnię internetu albowiem na mnóstwie rysunkach pokazujących działanie internetu był prezentowany obrazowo jako chmurka.

Potwierdzeniem czynności w chmurze są zbiory biurowe online, serwisy społecznościowe, dyski sieciowe, kolekcje zdjęć lub – poprzednia strona – edytory graficzne otwierane w przeglądarce sieciowej. Typowe przymioty chmury to: składowanie i lub analizowanie danych na zdalnym serwerze na maszynie wirtualnej i lub wejście przez konto użytkownika.

Walory pracy w chmurze to prosta praca w zespole, dostęp z każdego miejsca, większe ochrona danych. Wady pracy w chmurze to: groźba uszkodzenia, nie działa w przypadku usterki internetu, sposobność włamania, przekroczona intymność, prawdopodobne przekroczenie poufności firmy.

Poruszanie się w internecie łączy się z logowaniem do chmury z różnych komputerów i komputerów niestacjonarnych. Taki stan rzeczy stwarza dodatkowe ryzyko dla bezpieczeństwa naszych danych.

Przede wszystkim narażone jest nasze konto, ktokolwiek kto pozna imię klienta i hasło będzie mógł przechwycić nasze konto w chmurze.