Praca na wirtualnym dysku upraszcza wiele czynności

Dostęp do obłoku dzieje się przy użyciu kont klienta które pozwalają na skontrolowanie uprawnień wejścia do chmury.

cloud computing

Autor: ecoev
Źródło: http://www.flickr.com
Chmura obliczeniowa tłumacząc z angielskiego: cloud computing.

Jeżeli masz ochotę zgłębić zagadnienie, to zachęcamy Cię do przeczytania tekstu, który ukryliśmy pod zamieszczonym linkiem. Tam każdego dnia zamieszczana jest bieżąca publikacja (http://www.etteplan.com/pl/uslugi/systemy-wbudowane/projektowanie-elektroniki).

Owy model przeobrażania danych oparty na świadczeniu usług wysłanych przez usługodawcę. Termin chmura określa przenośnię internetu albowiem na mnóstwie rysunkach pokazujących działanie internetu był prezentowany obrazowo jako chmurka.

Potwierdzeniem czynności w chmurze są zbiory biurowe online, serwisy społecznościowe, dyski sieciowe, kolekcje zdjęć lub – poprzednia strona – edytory graficzne otwierane w przeglądarce sieciowej. Typowe przymioty chmury to: składowanie i lub analizowanie danych na zdalnym serwerze na maszynie wirtualnej i lub wejście przez konto użytkownika.

Walory pracy w chmurze to prosta praca w zespole, dostęp z każdego miejsca, większe ochrona danych. Wady pracy w chmurze to: groźba uszkodzenia, nie działa w przypadku usterki internetu, sposobność włamania, przekroczona intymność, prawdopodobne przekroczenie poufności firmy.

Poruszanie się w internecie łączy się z logowaniem do chmury z różnych komputerów i komputerów niestacjonarnych. Taki stan rzeczy stwarza dodatkowe ryzyko dla bezpieczeństwa naszych danych.

Przede wszystkim narażone jest nasze konto, ktokolwiek kto pozna imię klienta i hasło będzie mógł przechwycić nasze konto w chmurze.