Na początku artykułu omówimy czym w ogóle są elektryczne aparaty mające zastosowanie w pojazdach trakcyjnych napędzanych elektrycznie, potem będą zaprezentowane różnorodne rodzaje tych aparatów.

Spróbujemy poukładać tutaj inFormacje dotyczące pantografów.
Te aparaty elektryczne które będą w tym miejscu omawiane to odbieraki prądu, zwane też pantografami. Odbieraki prądu odbieraki prądu do suwnic to najważniejszy elementów pojazdów trakcyjnych. Służą one do pobierania prądu z trakcyjnej napowietrznej sieci przez szynowe pojazdy. Odbieraki prądu są najczęściej montowane na dachu lokomotywy bądź tramwaju. Zdarza się, że odbieraki prądu są montowane na bokach elektrycznych pojazdów, lecz jest to rzadko spotykane zdarzenie.
Aktualnie rozróżniamy rodzaje odbieraki prądu: odbierak łyżwowy, pałąki, rolkowy odbierak, odbierak belkowy, odbierak prętowy. Odbieraki używane dawniej to ramkowy odbierak, pałąk i także odbierak typu lira.
snapchat

Autor: Barn Images
Źródło: http://www.flickr.com
Odbierak łyżwowy jest przeznaczony do pobierania prądu z prądowych szyn i jest ma zastosowanie głównie w metrach. Pałąki, które potocznie nazywane są też szelkami lub tyczkami są przeznaczone do odbierania energii elektrycznej z trakcyjnej sieci napowietrznej. Troleje są mocowane w trolejbUSAch. Rolkowy odbierak jest stosowany głównie w górnictwie.

Wysoka wrażliwość na kierunek jazdy belkowego odbieraka spowodowała wycofania go z produkcji. Odbierak prętowy jest stosowany głównie w kolejkach górskich w lunaparkach.