W jaki sposób stać się pracownikiem PSP i jakiego rodzaju to przynosi zyski?

Istnieje parę zawodów, w których pragną pracować dzieciaki. Takim zajęciem zazwyczaj jest strażak, do którego obowiązków zalicza się nie jedynie gaszenie pożarów, ale również udzielanie pomocy przy występowaniu klęsk żywiołowych albo chociażby przy niektórych wypadkach samochodowych.

straż pożarna

Autor: MAURO CATEB
Źródło: http://www.flickr.com
Są dwa sposoby, w jakie można zostać pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszym z nich jest służba przygotowująca. Kandydat musi spełniać kilka podstawowych wymagań. Nie może być osobą skazaną za żadne przewinienie, powinien także być obywatelem rzeczypospolitej Polskiej, mieć co najmniej średnie wykształcenie i korzystać w pełni z praw publicznych. Do pracy w tego typu służbie jak straż pożarna wymagane jest też posiadanie właściwych predyspozycji zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Jeżeli w takiej jednostce organizacyjnej dostępne są wolne etaty, prowadzony jest nabór kolejnych strażaków. Polega on na ocenieniu rekrutów na podstawie przedłożonych dokumentów. Oczywiście niezbędna jest także rozmowa kwalifikacyjna czy test wytrzymałościowy. Poza tym komisja rekrutacyjna może brać pod uwagę poziom wykształcenia kandydatów. Jeżeli mają oni dodatkowe prawa np. płetwonurek, to będzie to miało pozytywny wpływ na ostateczną ocenę.
Drugim wariantem, w który można by stać się strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej to służba kandydacka, którą pełni się w jednej ze szkół PSP. Powinna ona jednak uczyć zainteresowanych w systemie dziennym.

Różne wiadomości z reguły uaktualniają się z dnia na dzień – najnowsza publikacja (https://www.gohero.pl/kamera-sportowa-dji-osmo-action) stale się przyda. Chcąc się z nią zaznajomić, wejdź w wskazany link – pod nim ten aspekt dla Ciebie opisaliśmy.

Skończenie takiej szkoły oferuje prawo korzystania z tytułu inżyniera albo magistra pożarnictwa. Istnieje także tytuł technika tej profesji.

Niezależnie od tego, jest to służba mundurowa związana z dużym niebezpieczeństwami, więc pracownikom straży pożarnej przysługuje prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Poza tym sama świadomość niesienia pomocy i autorytet związany z wykonywaniem takiego zawodu również nie są bez wartości.