Podobnie sprawa ma się z dokumentami. Wśród nieprzydatnych dokumentów są także druki z informacjami o konkretnych danych dotyczących transakcji bankowych, dokumenty księgowe ale i dokumenty zawierające własnoręczne podpisy.

Część niepotrzebnej dokumentacji zawiera także dane kontrahentów, dla przykładu nazwy i dane teleadresowe klientów lub listę płac pracowników. Ewentualne straty i konsekwencje, które mogą wyniknąć z przejęcia tych informacji przez niepożądane do tego osoby są bardzo duże. Odpowiednie niszczenie niepotrzebnej dokumentacji normalizuje odpowiednia ustawa.
Po upływie właściwego okresu posiadania dokumentacji niejawnych przekazane są one do zniszczenia. Nie chcemy, by niejawne informacje wpadły w niepożądane ręce. Trzeba też mieć na uwadze, że ich nieodpowiednie zniszczenie ma prawo pociągnąć za sobą negatywne implikacje prawne ale również ekonomiczne . Dokumenty z różnymi danymi, wyciągi finansowe oraz faktury trzeba bowiem zniszczyć w skuteczny sposób by nikt nie mógł ich w przyszłości wykorzystać. Niszczenie dokumentów niejawnych samodzielne firmy i urzędy mogą przeprowadzić we własnym zakresie. Nie potrzeba bowiem na to zezwolenia . Istnieje także sposobność skorzystania z oferty firmy, specjalizującej się w fachowym usuwaniu różnego rodzaju dokumentów .

Wskazane natomiast jest systematyczne niszczenie dokumentów firmy, przeważnie w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego. Niemal w każdym mieście natkniemy się na co najmniej kilka zakładów, w których ofercie jest niszczenie dokumentów Gdańsk jak i inne miasta w Polsce nie są tu wyjątkiem.