Z jakiego powodu sterowniki wpłynęły na rozwinięcie nowoczesnej automatyki, rodzaje stosowanych współcześnie sterowników

Współczesna automatyka bardzo często używa nowoczesne rozwiązania elektroniczne i elektryczne. Początkowo systemy sterowania budowane były w oparciu o elementy półprzewodnikowe, i posiadały one postać skomplikowanej sieci, z nierozłącznymi połączeniami pomiędzy elementami układu. Jednak takie podejście nie należało do praktycznych, bo jakiekolwiek zmiany w konfiguracji wymagały dużego nakładu pracy do zmiany wielu rzeczy.

Sterowniki PLC
Z tego też powodu wraz z coraz większą popularnością układów mikroprocesorowych zaczęto coraz mocniej wykorzystywać układy, które sposób działania zapisane miały w swojej pamięci. Dzięki temu modyfikacja labo rozbudowa tego typu układu przeważnie się sprowadzała do modyfikacji programu sterującego, bez konieczności zmiany jakichkolwiek kabli i przewodów. Dało to niesamowite możliwości dla różnego rodzaju automatyków, dzięki takim sterownikom w oparciu o standardowy układ mogli go wykorzystywać w różnorodnych projektach.

I automatyka poszła w tym właśnie kierunku, dziś sterowniki PCL są tak rozpowszechnione, że praktycznie nie stosuje się innych metod. Obecnie rynek sterowników przemysłowych obejmuje kilkunastu producentów i parę tysięcy odmian sterowników, zaczynając od całkiem niewielkich, do mało zaawansowanych zastosowań, aż po potężne komputery wykorzystywane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych – E-automatyka.

Zdecydowana większość stosowanych sterowników ma budowę modułową, czyli da się je bardzo łatwo łączyć ze sobą i przyłączać rozmaite urządzenia zewnętrzne. Bardzo w ostatnich latach zaczęły się również rozwijać możliwości kodowania takich sterowników. Każda z firm produkujących tego typu urządzenia dostarcza jednocześnie wydajne narzędzia, dzięki jakim testowanie i programowanie (kurs gier Python) układów sterujących jest dziecinnie łatwe.

Takie programy mają przykładowo interfejsy graficzne, dzięki jakim modelowanie układu sprowadza się do ułożenia właściwie klocków i zależności między nimi. Zwiększa się również moc samych sterowników, obecnie mają one tak duże możliwości obliczeniowe, jak najlepsze komputery sprzed kilkunastu lat.